sl7

Цени за користење

Мала Сала
Бр. Услуга Времетраење Цена со ДДВ
1 натпревар домашен шампионат кошарка 3 часа 27,600.00 ден.
2 натпревар домашен шампионат одбојка 3 часа 27,600.00 ден.
3 пријателски натпревар   3,000.00 ден.
4 натпревар на младински категории   3,000.00 ден.
5 изнајмување на сала за борење   27,600.00 ден.
6 изнајмување на сала за џудо   27,600.00 ден.
7 изнајмување на сала за бокс   27,600.00 ден.
8 Изнајмување на опрема за борење   12,000.00 ден.
9 Изнајмување на опрема за џудо   12,000.00 ден.
10 Изнајмување на опрема за бокс   25,400.00 ден.
11 Тренинзи  2 часа 15,300.00 ден.
12 натпревар со склучен годишен договор   13,000.00 ден.
13 тренинзи со склучен годишен договор 1 час  1,800.00 ден.
14 рекреација до 17 часот 1 час  2,000.00 ден.
15 рекреација по 17 часот 1 час  2,500.00 ден.
16 културен настан, манифестација, форум симпозиум  до 5 часа 87,000.00 ден.
17 одржување на манифестации кои не се наведени  1 час 6,000.00 ден.
  затоплување   12,000.00 ден.
  Користење на клима   36,000.00 ден.