sl7

Цени за користење

Конгресна Сала
Бр. Услуга Времетраење Цена со ДДВ
1 Настан за времетраење од 1 час 1 час 3,000.00 ден.
2 Настан за времетраење од 3 часа 3 часа 6,000.00 ден.
3 Целодневен настан   18,000.00 ден.