Цени за користење

Изнајми велосипед
Бр. Услуга Времетраење Цена со ДДВ
1 Изнајмување на велосипед 1 час 50.00 ден.