sl7

Цени за користење

Фитнес Центар
Бр. Услуга Времетраење Цена со ДДВ
1 *користење на фитнес центарот од 07:00 - 17:00 часот секој ден 1 месец 1,500.00 ден.
2 користење на фитнес центарот од 17:00 - 23:00 часот секој ден 1 месец 1,800.00 ден.
3 *користење на фитнес центарот од 07:00 - 17:00 часот три пати неделно 1 месец 1,200.00 ден.
4 *користење на фитнес центарот од 17:00 - 23:00 часот три пати неделно   1,500.00 ден.
5 еднократно користење на фитнес центарот   200.00 ден.
6 еднократно користење на фитнес центарот за клубови до 15 лица   1,000.00 ден.
7 користење на фитнес центарот за клубови од 10:00 - 17:00 часот три пати неделно 1 месец 10,000.00 ден.
8 Месечен билет за фитнес од 07:00 – 12:00 ч.   1,000.00 ден.
9 годишна карта до 17:00 часот за три пати неделно   12,000.00 ден.
10 годишна карта по 17:00 часот за три пати неделно   15,000.00 ден.
11 годишна карта до 17:00 часот за секој ден   15,000.00 ден.
12 годишна карта по 17:00 часот за секој ден   18,000.00 ден.