sl7

Цени за користење

Пинг Понг
Бр. Услуга Времетраење Цена со ДДВ
1 пинг понг маса до 17 часот 1 час 100.00 ден.
2 пинг понг маса по 17 часот   150.00 ден.
3 изнајмување на палка за пинг понг   50.00 ден.
4 оштетена палка за пинг понг   1,000.00 ден.
5 оштетено топче за пинг понг   40.00 ден.