sl7

Цени за користење

Куглана
Бр. Услуга Времетраење Цена со ДДВ
1 закуп на една патека за 4 лица 1 час 350.00 ден.
2 патики 50.00 ден.
3 закуп на патека за натпревар 1 час 1,200.00 ден.
4 закуп на 4 патеки за пријателски натпревар за клубови 4 час 4,800.00 ден.
5 закуп на патека за клубови 1 час 300.00 ден.
ЦЕНИ ЗА РОДЕНДЕНСКИ ПРОСЛАВИ
1 2 патеки 10 деца 1 час 1,500.00 ден.
2 2 патеки 10 деца 2 часа 2,400.00 ден.
3 3 патеки 15 деца 1 час 2,000.00 ден.
4 3 патеки 15 деца 2 часа 3,300.00 ден.
5 4 патеки 20 деца 1 час 2,500.00 ден.
6 4 патеки 20 деца 2 часа 4,300.00 ден.
7 5 патеки 25 деца 1 час 3,000.00 ден.
8 5 патеки 25 деца 2 часа 5,200.00 ден.
9 6 патеки 30 деца 1 час 3,500.00 ден.
10 6 патеки 30 деца 2 часа 6,000.00 ден.
11 8 патеки 40 деца 1 час 4,500.00 ден.
12 8 патеки 40 деца 2 часа 7,500.00 ден.