sl7

Цени за користење

Базен
Бр. Услуга Времетраење Цена со ДДВ
ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
1 дневен билет   200.00 ден.
2 Единечен билет за користење на мал базен за група од минимум 20 лица   100.00 ден.
3 Месечен билет од 07:00 – 12:00 часот, 7 пати неделно 1 месец 1,200.00 ден.
4 месечен билет 3 пати неделно 1 месец 1,500.00 ден.
5 месечен билет 7 пати неделно 1 месец 2,500.00 ден.
6 годишен билет 3 пати неделно 1 година 15,000.00 ден.
7 годишен билет 7 пати неделно 1 година 25,000.00 ден.
ЗА ПРАВНИ ЛИЦА
1 дневен билет   200.00 ден.
2 месечен билет 3 пати неделно  1 месец 1,500.00 ден.
3 месечен билет 7 пати неделно  1 месец 2,500.00 ден.
4 закуп на 1 патека максимум 5 луѓе рекреативци 1 час  850.00 ден.
5 годишен билет 3 пати неделно 1 година 15,000.00 ден.
6 годишен билет 7 пати неделно 1 година 25,000.00 ден.
 ---
1 *закуп на 1 патека максимум 10 луѓе клубови   600.00 ден.
2 сите пливачки патеки во базен  1 час 7,000.00 ден.
 ---
1 *агол во големиот базен 5м х 12,5м за тренинзи за синхронизирано пливање   600.00 ден.
2 мал базен од дете (клубска цена)   100.00 ден.
3 за регистрирани клубови за натпревар голем и мал базен  180 мин 30,000.00 ден.