sl7

Цени за користење

Аеробик Сала
Бр. Услуга Времетраење Цена со ДДВ
1 аеробик 5 пати неделно 1 месец 1,500.00 ден.
2 аеробик 5 пати неделно 3 месеци 3,000.00 ден.
3 закуп на аеробик сала 1 час 1,000.00 ден.
4 1(еден) Аеробик и пилатес тренинг 1 час 200.00 ден.
ПОНУДА ЗА ПРАВНИ ЛИЦА
1 20 корисници 3 пати неделно (по лице) 1 месец 1,000.00 ден.
2 над 20 корисници 3 пати неделно (по лице) 1 месец 800.00 ден.