sl7

Цени за користење

Голема Сала
Бр. Услуга Времетраење Цена со ДДВ
1 напревар на репрезентативно и клубско ниво кошарка 3 часа 183,600.00 ден.
2 напревар на репрезентативно и клубско ниво ракомет 3 часа 183,600.00 ден.
3 напревар на репрезентативно и клубско ниво одбојка 3 часа 183,600.00 ден.
4 напревар на репрезентативно и клубско ниво борење 3 часа 183,600.00 ден.
5 напревар на репрезентативно и клубско ниво џудо 3 часа 183,600.00 ден.
6 напревар на репрезентативно и клубско ниво бокс 3 часа 183,600.00 ден.
7 изнајмување на опрема за борење 3 часа 12,000.00 ден.
8 изнајмување на опрема за џудо 3 часа 77,970.00 ден.
9 изнајмување на опрема за бокс 3 часа 25,400.00 ден.
10 рекреација или тренинг до 17 часот 1 час 3,000.00 ден.
11 рекреација или тренинг по 17 часот 1 час 3,500.00 ден.
   Користење на дел од Арена:    
12 Тенис рекреација или тренинг до 17 часот со склучен сезонски договор  1 час  600.00 ден. 
13 Тенис рекреација или тренинг до 17 часот без склучен сезонски договор  1 час  800.00 ден. 
14 Тенис рекреација или тренинг по 17 часот со склучен сезонски договор  1 час  800.00 ден. 
15 Тенис рекреација или тренинг по 17 часот без склучен сезонски договор  1 час  1,000.00 ден. 
16 Кошарка рекреација или тренинг до 17 часот со склучен сезонски договор 1 час  1,200.00 ден. 
17 Кошарка рекреација или тренинг до 17 часот без склучен сезонски договор  1 час  1,500.00 ден. 
18 Кошарка рекреација или тренинг по 17 часот со склучен сезонски договор  1 час  1,500.00 ден. 
19 Кошарка рекреација или тренинг по 17 часот без склучен сезонски договор  1 час  1,800.00 ден. 
20 Ракомет рекреација или тренинг до 17 часот со склучен сезонски договор  1 час  1,200.00 ден. 
21 Ракомет рекреација или тренинг до 17 часот без склучен сезонски договор  1 час  1,500.00 ден. 
22 Ракомет рекреација или тренинг по 17 часот со склучен сезонски договор  1 час  1,500.00 ден. 
23 Ракомет рекреација или тренинг по 17 часот без склучен сезонски договор  1 час  1,800.00 ден. 
24 митинзи на политичка партија и медиумски промоции 1 ден 725,700.00 ден.
25 одржување на саемски манифестации 1 ден 183,600.00 ден.
26 настани од културно забавен карактер домашен изведувач, без ладење или греење 3 часа 363,000.00 ден.
27 настани од културно забавен карактер странски изведувач, без ладење или греење 3 часа 522,500.00 ден.
28 2 натпревари месечно од исто натпреварување за сите спортови 3 часа 90,000.00 ден.
29 5 настани од културно забавен карактер од ист закупец, без ладење или греење за 15 месеци. 3 часа 1,815,000.00 ден.
30 резервирање на термин за настани од културно забавен карактер   72,600.00 ден.
31 настан од хуманитарен карактер   220,600.00 ден.
32 семејни веселби 3 часа 183,600.00 ден.
33 затоплување на салата   30,000.00 ден.
34 користење на клима   30,000.00 ден.
35 минимум 10 официјални натпревари на клубско ниво во едно натпреварување за ист закупец 3 часа 78,500.00 ден.
36 1 тренинг за клубови кои немаат сопствена сала (закуп на салата на 5 години) 1 час 1,500.00 ден.
37 1 продажен пулт со димензии 2м 1 час 1,500.00 ден.
38 изнајмување на столици за манифестации пластични без наслон на раце 500 столици   18,100.00 ден.
39 изнајмување на столици за манифестации пластични без наслон на раце 1000 столици   25,400.00 ден.
40 изнајмување на столици за манифестации пластични без наслон на раце 1500 столици   32,600.00 ден.
41 изнајмување на столици за манифестации со текстил и наслон на раце до 250 столици   18,100.00 ден.
42 изнајмување на столици за манифестации во СЦБТ пластични без наслон на раце 1 столица   72.00 ден.
43 изнајмување на столици за манифестации во СЦБТ со текстил и наслон на раце 1 столица   150.00 ден.
44 изнајмување на 1 освежувачки вентилатор на вода вон СЦБТ   1,200.00 ден.
45 Користење на 1 (еден) Практикабел, 2 м2 за времетраење од 24 часа вон Спортскиот Центар   700.00 ден.
46 Користење на 1 (еден) Практикабел, 2 м2 за времетраење од 24 часа во Спортскиот Центар   400.00 ден.
47 изнајмување на коментаторско место за домашни корисници - од натпревар   1,500.00 ден.
48 изнајмување на коментаторско место за странски корисници - од натпревар   7,300.00 ден.
49 изнајмување на времено ТВ студио и микс зона   3,600.00 ден.
50 изнајмување на рекламно пано 12 м2 1 месеџ  4,300.00 ден.
51 изнајмување на рекламно пано 20 м3 1 месец  7,200.00 ден.